Håndtering af mangler i byggeriet
Kategorier: Byggejura

Håndtering af mangler i byggeriet

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Hauge Andersen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
17.06.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Håndtering af mangler i byggeriet er tilføjet til din indkøbskurv.
 
09.09.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Håndtering af mangler i byggeriet er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Hvad lærer jeg?
Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Det er nok det tema, der fylder mest ved byggesagers afslutning og som ofte skal afgøres ved domstolene eller i Voldgftsnævnet.

Du rustes til effektivt at kunne håndtere mangler under byggesagen fra "vugge til grav" - set både fra bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler.

Vores kursister siger
"Henrik supplerede med indlæg/eksempler på problemstillinger fra eksisterende byggesager. Dette er med til at gøre undervisningen mere relevant og levende."
"Virkede faglig dygtig og havde nogle gode eksempler"
"Super godt, det blev lidt mere praktisk og ikke kun tung jura"
"Rigtig gode diskussioner som jeg havde stort udbytte af"
"Der var rig lejlighed til at drøfte konkrete forhold, hvilket var interessant og positivt"

Indhold
Med fokus på den praktiske situation under byggesager kigger vi på, hvordan mangler bedst håndteres, især set fra bygherrens og rådgiverens synspunkt.

Udbud og tilbud
Først og fremmest kigger vi på hvordan mangler håndteres i forbindelse med udbuddet og kontraktskrivningen, herunder ved muligheden for indførelse af den såkaldte før-aflevering, som (endnu) ikke er en del af AB 92.
Vi kigger på, hvordan entreprenøren videreformidler ansvarsbegrænsninger for leverancer i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Udførelsen
Dernæst ser vi på hvilke pligter der gælder for den tilsynsførende rådgiver undervejs i byggeriet. Hvornår skal udført arbejde kasseres, og i hvilke tilfælde risikerer rådgiver at hæfte for entreprenørens udførelsesfejl?

Afleveringen
I forbindelse med aflevering gennemgår vi manglernes betydning for byggeriets aflevering, med fokus på hvor meget der skal til, før bygherren kan nægte at modtage byggeriet som afleveret? Hvad er reglerne om garantinedskrivning og tilbagehold, og hvordan influerer disse regler på hinanden?

Mangelafhjælpningen
Endvidere omhandler kurset, hvordan mangelafhjælpning forløber, herunder hvilke frister der kan og skal stilles af bygherren for afhjælpning, og hvornår bygherren kan lade andre entreprenører udføre afhjælpningen.

Især for mangler konstateret efter aflevering er reglerne om reklamation og forældelse et vigtigt fokusområde, da bygherren her risikerer at fortabe sine ellers berettigede mangelkrav.

Retsmidler og voldgift
Endelig fokuserer kurset på, hvilke retsmidler bygherren har i relation til mangler, herunder muligheden for at trække på garanti, gennemførelse af syn og skøn, bedømmelse ved sagkyndig og anden bevissikring.

Sidst men ikke mindst kigger vi på, hvordan mangelsager håndteres i voldgift og behandler bl.a. spørgsmålene

- hvordan det fastlægges, om der er tale om en mangel?

- om der er noget, der hedder udviklingsskader i relation til entreprenøransvaret?

- om entreprenøren altid skal foretage afhjælpning vederlagsfrit, eller der gælder synspunkter om delvis betaling grundet "nyt for gammelt"?

- om mangler kan føre til ophævelse af entrepriseaftalen?

- om entreprenøren hæfter for følgeskader og indirekte tab?

- hvad muligheden er for at gøre krav gældende mod underentre-prenører (springende regres), hvis entreprenøren er gået konkurs?

- hvad totalentreprenørens ansvar omfatter?

Målgruppe
Bygherrer, rådgivere, entreprenører (total og hoved) og øvrige der håndterer mangelkrav i byggeriet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Læs evt. mere om den løbende obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Partner, advokat (H) Henrik Hauge Andersen, VILTOFT

Baggrund
Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udfø-relse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Omfanget af mangler ved byggeri er ofte af et så stort omfang, at det ligefrem har betragtelig indflydelse på byggesager.

En fuld forståelse af hele mangelbegrebets jura og mulighederne for at være på forkant med manglerne kan begrænse dine tab, smidiggøre hele arbejdet med mangelhåndteringen og endog begrænse mængden af mangler.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Morgenmad

Kl. 9.00
Introduktion til dagen
Entrepriseretlige grundbegreber
Oversigt over reglerne om mangler i AB 92
Mangelbegrebet

Kl. 9.50
Pause

Kl. 10.00
Mangelbegrebet (fortsat)
Mangelbeføjelserne

Kl. 10.50
Pause

Kl. 11.00
Mangelbeføjelserne (fortsat)
Reklamation og forældelse

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Aflevering og før-aflevering
Tilbageholdelse, garantitræk og sagkyndig beslutning

Kl. 13.40
Pause

Kl. 13.50
Ophævelse grundet mangler
Direkte krav/springende regres
Byggeleveranceklausulen

Kl. 14.30
Pause

Kl. 14.45
Rådgivers pligter
Syn & skøn
Voldgift

Kl. 15.30
Afrunding, fri drøftelse

Kl. 16.00
Kurset slutter


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.