Ledningsret i praksis
Kategorier: Byggejura

Ledningsret i praksis

kr. 4.995,00
(ekskl. moms)
kr. 6.243,75
(inkl. moms)
Kursusleder:
Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll
Kursusdato
Kursussted
Status
 
28.05.2019 09:30-16:00
JUC Kursus ApS
Vesterbrogade 4A
København V
 
 
 
Ledningsret i praksis er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Udbytte
På kurset bliver du rustet til at identificere og håndtere de mest centrale udfordringer, som ledningsomlægninger giver anledning til i praksis. Det gælder både de retlige forhold og praktiske omstændigheder. Desuden bliver du opdateret på seneste rets- og taksationspraksis af betydning for området.

Indhold
Det er ofte forbundet med meget store udgifter, når ledninger skal flyttes som følge af vejarbejder eller andre bygge- eller anlægsarbejder. Kendskab til de retlige, tidsmæssige og økonomiske rammer, der er styrende for ledningsomlægninger, er derfor et must for anlægsmyndigheder, kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører.

Ledningsomlægninger forudsætter ikke kun kendskab til gæsteprincippet, der hastigt udvikles i praksis. Ledningsomlægninger forudsætter også kendskab til en række af de grænseflader, som kan have stor betydning for såvel tid som økonomi det gælder eksempelvis retlige discipliner som ekspropriationsretten, forvaltningsretten og privatretlige spørgsmål som naboret og almindelig erstatningsret.

På dette kursus bliver du klogere på de retlige og praktiske forhold, som du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ledningsomlægninger. Gennemgangen indeholder derfor ikke kun en opdatering i forhold til nyeste praksis om gæsteprincippet, men fokuserer også på de særlige udfordringer, faldgruber og afledte emner, der har betydning ledningers placering og senere, nødvendige omlægninger.

Emner er bl.a.:
- De retlige og praktiske rammer som er gældende for ledningsomlægninger, herunder gæsteprincippet
- Gældende ret, som fastlagt ved rets- og taksationspraksis, i forhold til fravigelse af gæsteprincippet ved aftale, herunder krav til eventuel betaling
- Muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation med fokus på seneste praksis
- Hvad der gælder i relation til beskyttelsesforanstaltninger, vejmyndighedernes rolle og opgaver, herunder pligten til hensyntagen og koordinering af ledningsarbejder
- Gennemgang af de risici, som myndigheder, forsyningsselskaber og entreprenører skal være særligt opmærksom på, herunder vedrørende koordinering og samspillet med anlægsmyndighedens valg af entrepriseform
- Med udgangspunkt i den nuværende retsstilling og vores erfaringer med projektstyring, herunder teknisk projektledelse, kommer vi med konkrete anbefalinger til, hvordan forsyningsselskaber, kommuner og anlægsmyndigheder kan tilrettelægge daglig drift og sagsgange, så fremtidige konflikter undgås i videst muligt omfang

Målgruppe
Kurset er både målrettet jurister og ikke-jurister, der arbejder med ledningsomlægninger. Deltagerne kan f.eks. være fra kommuner, forsyningsselskaber eller anlægsmyndigheder. Det kan også være rådgivere som f.eks. advokater, landinspektører eller ingeniører.

Undervisere
Advokat og partner Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll, Horten
Chief Project Manager René A. Agut Frydschou, COWI
Advokat Tue Trier Bing, Horten
Juridisk specialist og konsulent Stine Møller Boye, COWI

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, herunder lovgivning for området samt domme og kendelser, der vedrører de berørte emner.. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC s online materialeportal.


Molio og JUC forbeholder sig ret til ændringer
Se under indhold
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.