Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Thomas Brogren
Kursusdato
Kursussted
Status
 
03.06.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi er tilføjet til din indkøbskurv.
 
04.12.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Hvad lærer jeg?
Kurset giver indblik i de væsentligste forskelle mellem historisk og nutid byggeteknik. Du får viden om metoder og systematikker, som kan anvendes i dialogen med myndigheder samt en indføring i hvordan forslag til energi- og indeklimaforbedringer kan bedømmes og effektueres.

Indhold
Kurset giver dig redskaber til at forstå og håndtere de 3 helt overordnede udfordringer, der er ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

- Hvordan finder man ud af, hvad der kan lade sig gøre, uden at de karakteristiske kvaliteter og bærende bevaringsværdier går tabt?
- Hvordan vurderer man hvilke tiltag, der er de mest effektive og bedst kan betale sig?
- Hvordan finder man de rigtige byggetekniske løsninger, så man undgår at bygningen bliver ødelagt af dårligt indeklima og fugtskader?

Alle oplæggene bygger på grundlæggende teorier og nyeste forskning kombineret med de erfarne oplægsholderes praktiske viden om, hvordan arbejderne gennemføres i virkeligheden.

Målgruppe
Konstruktører, ingeniører, arkitekter, energirådgivere, myndigheder, bygherrer, developere, entreprenører, håndværkere og bygningsejere - samt alle andre, der har brug for at få bedre metodiske redskaber og konkret praktiske viden om energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en grundlæggende viden om energirenoveringer.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Godt tilrettelagt og niveauet lå helt perfekt. Fint med konkrete eksempler"
"Relevant emne, godt at indlægsholdere har baggrund i praksis"
"Foredragsholdernes kompetenceniveau og formidlingsevne var meget højt. Kurset formåede at være interessant og relevant fra start til slut. Jeg fik en masse konkret viden jeg kunne tage med hjem og som jeg kan anvende på det projekt jeg arbejder på"
"Bredt favnende men ikke for bredt, meget veltilpasset."
"Relevante problemstillinger"
"God veksling mellem dialog og oplæg"
"Stor ros til Thomas. Hans viden om arkitektur, historik og bevaringsværdi er meget bred. Måden han formidler det på, er på et niveau og med et sprog, som alle faggrupper kan forstå. Stort stor ros til ham."
"Der var mange gode indlæg om et særdeles relevant emne."

Undervisere
Arkitekt Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Bygningsingeniør Sergio Fox, Architecture without Engineers
Arkitekt, projektleder Per Troelsen, Realdania By & Byg

Baggrund
Fredede og bevaringsværdige bygninger er fritaget fra bygningsreglementets almindelige krav til hvor meget, der skal energioptimeres, når der bygges om eller istandsættes. Men hvilke regler gælder så? Måske er det vigtigste slet ikke at spare penge på bygningens drift, men at sikre et godt indeklima, så bygningerne bliver ved med at være attraktive og værdifulde.

Ældre bygningers byggeteknik er ofte en blanding af originale bygningsdele og dele, som er blevet fornyet over flere omgangen. Det kan derfor være komplekst at vurdere om almindeligt kendte forslag til energirenovering vil være effektive, rentable og sunde for bygningen. Der skal i hvert enkelt opgave findes sunde, effektive og nænsomme løsninger. Derfor er det vigtigt at starte med en analyse af den konkrete bygnings muligheder, begrænsninger og bærende bevaringsværdier, så der kan vælges rigtigt i det store udvalg af muligheder for energi- og indeklimaforbedringer.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.30 - 9.00
Registrering og morgenmad


Kl. 9.00 - 9.15
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere


v/ arkitekt MAA og kursusleder Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 9.15 - 10.15
Den værdibaserede energirenovering

Hvert enkelt hus har sine egne bevaringsværdier, kvaliteter og karakteristika. Oplægget giver et systematik overblik over forskellige perioders byggeteknik, arkitektonisk kvaliteter og muligheder. Endvidere gennemgås metodiske redskaber som værdisætning til at beskrive de bærende bevaringsværdier og formulering af en Arkitektonisk holdning til at fastlægge projektets målsætning. Dette giver en projektgruppe redskaber til at kunne samarbejde om en energirenovering, der skaber kvalitet og fastholder bygningens karakteristika. Oplægget giver en indføring i de redskaber og metoder, der i dag anvendes til at sikre en god dialog mellem samarbejdspartnerne og en smidigere sagsbehandling hos fredningsmyndighederne.

v/ arkitekt MAA og kursusleder Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 10.15 - 10.30
Det kan jeg li´

Gennemgang af kursusdeltagernes eksempler på fredede eller bevaringsværdige huse. Diskussion af hvad der er bygningernes bærende bevaringsværdier, og hvad det betyder for muligheder og udfordringerne

v/ arkitekt MAA og kursusleder Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 10.30 - 10.45
Pause


Kl. 10.45 - 11.45
Den tilpassede energirenovering

Hvor meget eller hvor lidt er det egentlig fornuftigt, rentabelt og nødvendigt at gøre for at spare på energien og sikre et godt indeklima. Oplægget giver inspiration til at afklare hvilke energirenoveringstiltag, det kan anbefales at udføre. Dette arbejde kræver at man kan vurdere de eksisterende bygningsfysiske muligheder og forholde sig kritisk til teoretiske energibesparelsesberegninger. Oplægget gennemgår bl.a. en række cases hvor der blev fundet billige og nænsomme løsninger, der er tilpasset den enkelte bygning.

v/ Sergio Fox, AWE - Architecture without Engineers

Kl. 11.45 - 12.30
Frokost


Kl. 12.30 - 13.45
Den teknisk rigtige energirenovering

Den største risiko ved energirenovering er at skabe dårligt indeklima og nedbrydende bygningsskader, som følge af forkert anvendte materialer og uegnede tekniske løsninger. Hør hvordan du undgår de alvorlige fejl og finder de løsninger, der er de teknisk rigtige til det enkelte hus.

v/ Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH Bygningsfysik

Kl. 13.45 - 14.00
Pause


Kl. 14.00 - 14.30
Mulighederne ved at arbejde med bygningsdelene

Systematisk gennemgang af muligheder for tætning, efterisolering og nænsomme optimering af tag, facader, vinduer, kældervægge og terrændæk mm. Praktiske erfaringer, økonomiske nøgletal og vurdering af hvad de enkelte indgreb vil betyde for bevaringsværdierne.

v/ arkitekt MAA Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 14.30 - 14.45
Pause med kage


Kl. 14.45 - 15.30
Case: PH s eget hus i Gentofte - Energirenovering, udvikling og bevaring

Gennemgang af de overvejelser om bevaringsværdier, indeklima og byggeteknik som lå til bag valg af de nænsomme og nyudviklede løsninger, der blev anvendt i renoveringen af PH s villa. Der vil bl.a. blive fortalt om arbejdet med væggene, som blev isoleret med det højeffektive materiale Aerogel og om hvordan nye installationerne blev diskret indpasset.

v/ Per Troelsen Arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg

Kl. 15.45 - 16.00
Afslutning og diskussion

Konklusion på dagens tema

v/ kursusleder Thomas Brogren


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.