Lavenergidesign - for større bygninger 2018/2020
Kategorier: Design, Energi

Lavenergidesign - for større bygninger 2018/2020

kr. 11.900,00
(ekskl. moms)
kr. 14.875,00
(inkl. moms)
På dette effektive, 2-dages internatkursus, går vi i dybden med lavenergidesign for større etagebygninger.

Som deltager bliver du i stand til at prioritere de rigtige indsatser og vælge de optimale værktøjer, processer og virkemidler til design, projektering og ibrugtagning.

Et stærkt og erfarent underviserteam har sammensat et spændende og intenst kursusprogram om hvordan fremtidens lavenergibygninger kan designes, så de opfylder de komplekse krav til energi og indeklima. Der vil både være fokus på beregning og funktion i praksis samt til de hensyn, der skal tages i forbindelse med bæredygtigt byggeri.

Håndtér dit næste lavenergibyggeri professionelt
Efter kurset vil du kunne håndtere udfordringer og løse problemstillinger professionelt ved at opfylde de teoretiske mål om lavenergi og komfort, på en måde, så de også holder i praksis.
Du kan definere værdiskabende elementer inden for design, konstruktion og proces, samt strømline arbejdsprocesser for optimalt udbytte af indsatser. Du vil være i stand til kritisk at kunne prioritere og udpege indsatser og du kender til virkemidler til optimering af anlægs- og driftsøkonomi og til sikring af acceptabel brugerkomfort. Du vil være bedre rustet til at håndtere ændrede krav ved myndighedsbehandling og projekteringspraksis fordi du vil blive mere bevidst om din egen rolle som professionel deltager eller leder af opgaver i tværfaglige teams.

Helt konkret giver kurset dig en øget indsigt i:
- de mest centrale og vigtige udfordringer i lavenergibyggeri
- bygningers energibehov og energifordeling i bygninger
- de nye skærpede energi- og indeklimakrav 2018 og 2020
- nye krav til dagslysberegning og værktøj til dagslysanalyser
- designværktøj til analyse af dagslys/indeklima/energi og sikring mod overhedning
- vedvarende energi produceret med solceller, solvarme og varmepumper
- installationernes og klimaskærmens betydning for lavenergibyggeriet
- betydning af bygningens automatik
- vejen til problemfri ibrugtagning med funktionstest og commissioning

Målgruppe
- Arkitekter, konstruktører og ingeniører, samt totalentreprenører, bygherrer og developere som planlægger, projekterer eller udfører større etagebyggerier til kontor og erhverv.
- Bygherrer og developere som vil have en overordnet forståelse for bygningsdesignets indvirkning på energi og indeklima, med henblik på værdiskabelse

- Arkitekter og bygningskonstruktører som vil have en dybere og bredere forståelse af lavenergibyggeri og som ønsker at være klædt bedre på i i dialogen med bygherrer og ingeniørerne når det gælder beregninger på optimering af en bygnings energibalance og indeklima - samt totaløkonomi og miljøkonsekvens
- Ingeniører som enten er erfarne og ønsker en mere professionel 'omskoling' pga. ændret kompetenceprofil, eller yngre ingeniører som gerne vil have en 'faglig opgradering' i takt med større ansvarsområde.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Super relevant indhold, engagerede undervisere med føling med virkeligheden, god kursusform, fine rammer :o)"
"Meget skarp defineret kursusindhold. Mange gode diskussioner - både på overordnet og på konkret niveau."

Undervisere
Ingeniør og direktør Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet
Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet
Seniorspecialist, Bæredygtigt Byggeri Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Pris
Kr. 11.900 ekskl. moms.

Kurset er et intensivt 2 dages internatkursus med udnyttelse af mellemliggende aften til casearbejde/bygherre paneldiskussion. Derudover får du også 4 webinarer med, som du kan læse mere om her.
Prisen inkluderer også overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning.

Baggrund
Med bygningsreglementets skærpede energikrav for 2018- og 2020-byggeri, er nøgleordene optimeret bygningsdesign, indeklima og energi. De seneste års negative erfaringer med lavenergibyggeriets ydeevne og brugervenlighed gør, at samspillet mellem energi, indeklima og brugere, får større betydning i byggeriets samlede værdikæde.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Billede: RUBOW arkitekter
WEBINAR 1 - Dagslys
BR18/20 krav og DGNB beregning - ny vejledning til 10% metoden
v/ Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

WEBINAR 2 - IDbuild (Udvidet version i to dele)
Optimering af design mht. dagslys/termisk indeklima anvendelse af program i den tidlige designfase
v/ Steffen Petersen, Aarhus Universitet

WEBINAR 3 - BeREAL
Værktøj til at få BE18 teoretiske beregninger til forventelig energiforbrug i praksis.
v/ Steffen Petersen, Aarhus Universitet

WEBINAR 4: Ibrugtagning af bygninger
Cx iht. normen, performancetest og BR18 til funktionsafprøvning
v/ Simon Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma

DAG 1

Kl. 09.15 - 9.45
Rammesætning af udfordringerne ved bæredygtige lavenergiløsninger

Belysning af hensynet til miljøbelastningen ved bygningsdrift, udfordringerne med indeklimaet og betydningen for totaløkonomien. Brugeradfærdens betydning og energirammernes usikkerheder samt ibrugtagning af bygninger
v/ Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet

Kl. 09.45-10.45
Udviklingen i lavenergibyggeri og Bygningsreglementets energikrav

Gennemgang af udvikling af designkoncepter igennem tiden - og i fremtiden. Bygningers teoretiske behovsprofil for energi og effekt for at dække klimatiseringsbehov
v/ Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Kl. 10.45- 11.00
Pause


Kl. 11.00-12.00
Gennemgang af BR2018/2020 kravene til energi og indeklima

Gennemgang af kravene for nybyggeri inkl. klimaskærmen, energi, indeklima og komponenter
Mindre øvelse/gruppearbejde
v/ Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Kl. 12.00-13.00
Frokost


Kl. 13.00-15.00
Vedvarende energi - implementering og betydning for lavenergibyggeriet

En gennemgang af mulighederne for anvendelse af solceller, solvarme og varmepumper i lavenergibyggeriet og herunder påvirkning af energirammer og effektivitetskrav
v/ Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Kl. 15.00-15.15
Pause med kage


Kl. 15.15-16.30
Tværfagligt gruppearbejde og plenumopsamling på case

Fastlæggelse af de væsentligste barrierer og indsatsområder og ud fra dette en definering af de centrale spørgsmål som skal stilles til aftenens diskussionsforum
v/ Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet

Kl. 16.30-19.30
Pause og middag


AFTEN

Kl. 19.30-20.30
Fra økoboliger til Bolig+

- Hvordan kom vi hertil? Hvor er vi egentlig kommet hen? og hvordan kommer vi videre herfra? Med udgangspunkt i cases der spænder for økoboligerne i Hjortshøj, over Bolig+ i Aalborg og Søborg og lavenergi ungdomsboliger på Aarhus Havn fortælles om udviklingen i de energimæssige løsninger og causeres over udfordringer og faldgruber.
v/ Lars Kvist, Arkitema Architects

Kl. 20.30-22.00
Dialog med bygherrer og arkitekter vedr. udfordringer i lavenergibyggeri på cases

Kursisterne får mulighed for at komme i dialog med bl.a. erfarne bygherre repræsentanter fra den private og offentlige byggesektor. Der defineres de centrale drivere og fokusområder for optimering af processen i etablering af godt indeklimabyggeri
v/ Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet


DAG 2

Kl. 09.15-09.45
Rammesætning design, opførelse og anvendelse af lavenergibyggeriet

Opsamling på Dag 1
Anvisning af hovedgreb, processer og værktøjer for vejen til et optimeret energidesign og herunder bygning- og brugerinteraktion samt commissioning
v/ Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet

Kl. 09.45-10.45
Installationers betydning for lavenergibyggeriet

En gennemgang af de prioriterede emner ventilation, køling og belysning og deres afgørende betydning for en bygnings indeklima- og energiperformance
v/ Steffen Petersen, Aarhus Universitet

Kl. 10.45-11.00
Pause


Kl. 11.00-12.00
Klimaskærmens betydning for lavenergibyggeriet

En gennemgang af de prioriterede emner bygningens tæthed, kuldebroer, vinduerne og isoleringstyper
Mindre øvelse/gruppearbejde
v/ Steffen Petersen, Aarhus Universitet

Kl. 12.00-13.00
Frokost


Kl. 13.00-14.30
Ingeniørens samarbejde med arkitekten på konkret cases klasse 2015 bygninger

Gennemgang af energi-ingeniørens arbejde med integreret energidesign på bl.a. nybyggeriet af Navitas, Aarhus Universitet. Dialogen med arkitekten om energidesign og de relaterede faldgruber i projektering og udførelse vil blive belyst og tværfagligt underbygget. Erfaringer fra indkøringen og anvendelsen vil blive givet med fokus på indeklima og energi.
v/ Steffen Petersen, Aarhus Universitet

Kl. 14.30-14.45
Pause med kage


Kl. 14.45-15.45
Bygningsautomatikken og brugernes betydning for lavenergibyggeriet

Begreber indenfor automatiseringssystemer. Anvisning af fokusområder til optimering af bygningens intelligens til styring af installationerne og interaktion.
Driftsoptimeret projektering og indkøring med commissioning, mangelgennemgang med performacetest og "continious commissioning" med energi-ledelse og performancetest
v/ Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet

Kl. 15.45 -16.30
Gruppearbejde og afrunding - Integreret energidesign hvordan?

Definering af de vigtigste indsatsområder og optimeret kompetence-anvendelse i bygherreudbud, rådgiverteamet og byggeriets samlede værdikæde.
v/ Jørgen Lange, ekolab aps og Aarhus Universitet

Kl. 16.30
Tak for i dagMolio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.